skärgårdens vvs

Skärgårdsjobb

Vi har numera två arbetsbåtar som är i bruk i stort sett året runt med undantag för om isen är alldeles för tjock eller om båten behöver tas upp för underhåll.

Detta gör att vi kan utföra de jobb som behövs under den perioden som ni inte är i er sommarstuga och kan ha allt fungerande när sommaren kommer och ni vill nyttja bostaden utan att ha hantverkare hos er.

Vi vet vilka utmaningar det innebär att göra jobb i skärgården och har med vår erfarenhet rätt kunskaper att utföra jobbet så smidigt som möjligt. Av säkerhet och arbetsmiljöskäl är vi alltid två när vi arbetar i skärgården.