UTBYTE AV VARMVATTENBEREDARE TILL FAST PRIS

Vid utbyte ingår elinstallation, installationsmaterial, leverans och bortforsling av den gamla beredaren. Varmvattenberedarna till detta pris är rostfria.

Thermia MKR 300L: 23.800:-


Thermia MKR 200L: 22.800:-

Thermia SVR 100L: 15.600:-

Thermia SVR 80L: 15.100:-

Thermia SVR 50L: 14.700:-

Thermia SVR 30L: 13.500:-